WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity

wimshomeabcd 4.27a

Documents Other languages: frenesitnlsidecn

Mirrors

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Funcion afins i rectes, exercicis sobre funcions afins i les equacions de rectes.
OEF desenvolupament-factorització, desenvolupar o factoritzar una expressió.
Equacions-Inequacions, resolució lliure d'una equació, d'un sistema d'equacions o d'una inequació.
OEF euro, col·lecció d'exercicis sobre l'aritmètica de l'euro.